usniselest.cz

webová stránka
o tinnitu...

Co je tinnitus?

Ušní šelesty neboli tinitus je lékařský termín pro pískání, zvonění, šumění nebo jiné nechtěné zvuky v uchu, které slyší pouze postižený, nikoliv jeho okolí. Jinými slovy se zvuky odehrávají pouze v pacientově hlavě. Je to stav vnímání zvuku bez skutečného sluchového podnětu.

Tinitus se dnes již řadí mezi civilizační choroby a je jedním z nejčastějších symptomů, kvůli nimž pacienti navštěvují ORL specialisty. Tinitem trpí miliony lidí na celém světě.

Tinitus má řadu možných příčin. Některé lze odstranit, jiné nikoliv. Proto je důležité pacienta řádně vyšetřit a příčinu zjistit a informovát ho , jaké poruchy zdraví vyvolávají hučení v uších. Zároveň má být informován o tom, že některé příčiny tinitu lze odstranit a jiné nikoliv.

Akutní a chronický tinnitus:

Když se šumění či hučení objeví poprvé, mluvíme o akutním tinitu, problém není ještě trvalý. Jakékoli poškození sluchu, které by mohlo způsobit fiktivní hluk, je obvykle dočasného charakteru, protože zmiňované nervové buňky jsou schopny regenerace. Dokonce i procesy v mozku, které jsou vyvolány stresem a mohou usnadnit vznik tinitu, jsou obvykle reverzibilní. Neexistující zvuky často vymizí, když dojde k odbourání stresu. Není to tak vždy, ale tinitus může být někdy zakořeněn v dlouhodobé paměti. Pokud tinitus trvá déle než tři měsíce, je považován za chronický.grafJak vzniká tinnitus:

Tinnitus může mít různé příčiny. Mezi obvyklé patří hluk, zánět a také stres. V těchto případech se jedná o tzv. akutní tinnitus, u něhož lze poškození smyslových a nervových buněk často zvrátit během dnů nebo týdnů. Někdy však může tinitus trvat měsíce i roky a v tom případě hovoříme o tinitu chronickém, který může být pro postiženého velkým břemenem.

1.
Ve sluchovém systému se tu a tam vyskytují elektrické signály, které nejsou způsobeny žádnými externími faktory. „Šum” spontánní aktivity se obvykle vyruší. Když někdo trpí tinitem, spontánní zvukový signál – „falešný” šum – není odfiltrován a přenáší se přes různé obvody v mozku. Podvědomě je překlasifikován jako „nový“ zvuk, což nutí mozek, aby ho vnímal jako „důležitý“.

3.

Tento signál se pak dostává do částí mozku, kde je spojen s takovými pocity, jako jsou strach a zoufalství. Vzhledem k tomu, že tento signál vyvolává pocit neklidu, dostává přednost před ostatními zvuky a je dále rozvíjen. Stres a přetížení během těchto fází pouze tento signál zesilují.

2.

O akutním tinitu hovoříme při jeho prvním výskytu a době trvání kratší než 3 měsíce. Při delším průběhu jde o chronický tinitus a ten se může stát pro člověka velkým problémem.

4.

Spontánní aktivita sluchových nervů vytváří signály, které jsou vedeny do mozkové kůry a tam se ukládají. Neexistující zvuk pak zakoření v mozku. Je to naučený jev.Co pomáhá:

Na co se musíte zaměřit a co ještě udělat?
Nejlepší věcí je vyhledat pomoc odborníka, tj. lékaře ORL (ušního, nosního a krčního), který stanoví konkrétní způsob léčby. Ještě důležitější je nevěnovat však příliš velkou pozornost zvukům v uších. Čím víc se budou rušivé zvuky snažit proniknout do vaší vědomé mysli, tím více budou zesilovány, budou konkrétnější a stanou se větší přítěží. Ideální přístup je nevěnovat jim pozornost.
To se snadno řekne, ale není to zrovna jednoduché...
To je pravda. Mnoha lidem pomůže vědomí, že se obvykle nejedná o závažný stav.
Co lze ještě udělat?
Důležitá věc je vyhýbat se stresu a přetížení. Stres má velmi zhoubný účinek na to, jak moc pociťujeme tinitus jako přítěž. Lidé, kteří jsou více v pohodě, nepociťují, že by měl tinitus nějaký významný dopad na jejich kvalitu života.
Takže minimalizace stresu má skutečně pozitivní vliv?
To bylo prokázáno! Přibližně 90 % pacientů se podaří ignorovat tinitus během akutní fáze. Dokonce u dvou třetin postižených zcela vymizí.
Může tinitus způsobit i další potíže?
Ano. Lidé, kteří delší dobu trpí zvoněním v uších, mají často potíže se soustředěním, protože celou svoji pozornost zaměřují právě na tinitus. Má to vliv na jejich výkonnost v práci, což postupně způsobuje další obavy a nervozitu. Často špatně spí, což znamená, že trpí nedostatkem odpočinku. Tinitus spouští spirálu úzkosti a stresu, což může ovlivnit každý aspekt jejich života.
To má určitě i společenský dopad?
Přesně tak. Mnozí z těchto postižených jsou stále více podrážděni. Může to dojít až tak daleko, že se vyhýbají sociálním kontaktům a pociťují depresi a zoufalství. U pacientů s chronickým hučením v uších se vyskytuje vyšší míra emociálních problémů. Proto se někdy tinitu říká i „hluk v duši“.
Je těžké dostat se z tohoto začarovaného kruhu...
Ale ne nemožné! Mnoha lidem se podaří tinitus zvládnout. To většinou znamená, že nechtěné zvuky se mohou občas vyskytovat, ale mají jen omezený vliv na každodenní život jednotlivce nebo jeho rodiny, na jeho volný čas nebo schopnost užívat si života.

Pro akutní tinnitus:

Akutní tinitus se často léči pomocí glukokortikoidů (např. kortizolem) nebo látkami, které zlepšují prokrvení, jako je například Tebokan®.

Pokud hučení v uších vyvolalo poškození sluchu, řádné naslouchátko vám může pomoci přehlušit rušivé zvuky tím, že je zastře běžnými zvuky, které se vyskytují v okolí.

Mnoho lidí má nejintenzivnější pocit hučení v uších v noci a nemohou usnout. Překrývač tinitu vyluzuje příjemné zvuky (jako například šustění listí nebo zpěv ptáků), které mohou překrýt znepokojující zvuky. Někteří lidé mají takový překrývač zvuků zabudovaný do svého naslouchátka, což jim umožňuje překrýt tinitus i během dne.

Biologickou zpětnou vazbu lze použít na měření aktivity mozku ve vztahu k tinitu. Pacient se učí poskytovat pozitivní zpětnou vazbu, která účinněji udržuje hučení v uších pod kontrolou.

Specializovaná centra pro léčbu tinitu využívají celou řadu různých přístupů, aby pomohla pacientům naučit se zvládat hučení v uších a opět si naplno užívat života.

Nová technika, která je stále v procesu hodnocení. Pacientovi se pořád pouští dokola jeho oblíbená hudba, a tím je možné eliminovat frekvence tinitu.

Co jiného můžete udělat

Aktivní kroky, které můžete podniknout:

Udělejte si čas pro sebe. Snažte se snížit nebo odbourat stres. Soustřeďte se na činnosti, které vám dělají radost a pomáhají posilovat pozitivní zážitky. Věnujte pozornost signálům, které k vám vysílá vaše tělo – zaměřte se na dostatek spánku a řádně jezte. Naučte se odpočívat: jedna z jednoduchých technik, kterou se můžete naučit, je nácvik psychického uvolnění. Odborná pomoc při tinitu – úsilí, které se vyplatí!

logo

Schwabe Czech Republic s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5
www.schwabe.cz

Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovový leták. Použití tohoto tradičního rostliného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití